top of page
4_tema_reinsdyr-kvadrat507.png

Stiftelsen European Green Table (EGT) har som formål å «bidra til å øke kunnskap om og innsikt i forholdet mellom næringsliv og økonomisk aktivitet på den ene side, og miljø- og ressursforvaltning på den annen».

 

EGT tok tidlig på 1990 tallet initiativ til «Environmental Performance Indicators in Industry». Målsettingen var å operasjonalisere begrepet «bærekraftig utvikling» gjennom å gi bedriftene et verktøy for å fremskaffe konsistente data om og følge utviklingen i bedriftens miljøytelse.

 

EPI-prosjektet inngikk som en viktig del av den internasjonale standardiserings-prosess innen miljøledelse. Prosjektets hovedresultater inngår i dag som en bærende del av det som ble standarden for «Environmental Performance Evaluation» (ISO 14031),   og som grunnlag i EU Kommisjonens arbeid med rapporteringsstandarder for næringslivet, herunder ESG (Environmental, Social, Governance) og CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

 

Finansieringen av prosjektet kom fra EUs LIFE-program, deltagende bedrifter og offentlige organer, samt stiftelsen selv.

 

Stiftelsen ønsker nå å bidra til å belyse konsekvensene for kraftmarkedet i Troms og Finnmark av regjeringens beslutning om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya og det avbøtende tiltaket («Kraftløftet»).

 

Som et resultat av arbeidet fremmer EGT et forslag om en løsning på de utfordringer som ble avdekket.

 

Initiativtakerne til stiftelsen:

Tron Kleivane, Hans Geelmuyden, Bernt Stilluf Karlsen, Christian Ringnes, Trygve K. Norman.

bottom of page